Tema neurologi i Läkartidningen denna vecka

Neurologin i Sverige står i fokus för veckans utgåva av Läkartidningen, med nyhetsartiklar som omfattar totalt tolv sidor.

Ett ämne som avhandlas är det sammanhållna vårdförloppet för stroke och TIA, som godkändes i maj förra året. I samband med detta berättas om Region Jönköpings län, där fler nu ska få tillgång till strokebehandling med trombektomi.

Inom epilepsibehandlingen uppmärksammas vakenkirurgi, där preliminära data tyder på att kirurgen kan avlägsna mer skadad hjärnvävnad, vilket ger färre epilepsianfall.