Två personer i vårdkläder som går på varsin sida om en person som gångtränar. Foto.
– Teknologiska innovationer kan stötta och effektivisera både utvärdering och rehabilitering efter stroke, men de bör inte ses som ersättning utan snarare som komplement till konventionell rehabilitering och bör vidareutvecklas i nära samarbete med fysioterapeuter och patienter, säger Heidi Nedergård, doktorand vid Umeå universitet. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Teknik kan komplettera gångrehabilitering efter stroke

Teknologiska innovationer möjliggör utvärdering av gångförmåga i detalj och kan intensifiera gångrehabilitering efter stroke, visar en ny avhandling. Men det finns fortfarande kunskapsluckor att fylla för att optimera såväl utvärdering som rehabilitering av gångförmåga utifrån den enskilde individens behov och förutsättningar.

Stroke, med påföljande sensoriska och motoriska nedsättningar, kan resultera i en begränsad gångförmåga som kännetecknas av avvikande, ofta kompensatoriska, rörelsemönster. Att inte kunna gå på det sätt eller i den utsträckning som man vill, påverkar individens vardag och livskvalitet. Det leder också till kostnader för samhället.

Prioriterad rehabilitering

Därför är förbättrad gångförmåga högt prioriterad inom strokerehabilitering. Teknologiska innovationer som gångassisterande robotar har utvecklats för att möjliggöra skräddarsydd, kontrollerad, högintensiv och uppgiftsspecifik träning.

I sin avhandling visar Heidi Nedergård i en inledande litteraturöversikt att effekten av robot-assisterad gångträning i avsikt att specifikt förbättra gångmönster efter stroke är i stort sett densamma som effekten av konventionell gångträning som genomförs utan robot-assistans.