En kvinna i en mörk korridor. Foto.
Annette Carlsson, tandhygienist på Mun-H-Center i Göteborg, har arbetat med huntingtonpatienter i drygt 20 år. Foto: Alfred Skogberg.

Tandborstning ett problem för många med Huntingtons sjukdom

, Alfred Skogberg

Att borsta tänderna varje dag kan vara svårt för den som drabbats av Huntingtons sjukdom. Men rätt hjälp kan göra stor skillnad.

Huntingtons sjukdom är en ärftlig och neuropsykiatrisk diagnos som beror på en störd nervcellsfunktion. Sjukdomen leder till en kombination av neurologiska, kognitiva, motoriska och psykiatriska symtom. Annette Carlsson, tandhygienist Mun-H-Center i Göteborg och ordförande i Huntingtonförbundet, har arbetat med diagnosgruppen i drygt 20 år.

- Dålig munhälsa är ett jätteproblem. Många tappar förmågan till hur man sköter sina tänder i takt med att sjukdomen utvecklas, säger hon.

En ung man hon träffade borstade bara tänderna ungefär var 14:e dag, och enbart om han skulle göra något speciellt.

- När jag först träffade honom var hans munhälsa mycket dålig. Sedan fick han bra hjälp av personal och assistenter. Tyvärr gick han bort i fjol och med tanke på hur sjukdomen påverkar hela personen var det skönt att veta att han inte hade några besvär från munnen.

Munnen är intim

När en patient får svårare med rörelser blir det också mer problematiskt att upprätthålla god munhälsa. Munnen är intim och det är inte alltid lätt för vårdaren att komma innanför läpparna.

- Många gånger upplever jag att anhöriga tycker det är svårt och känsligt att hjälpa till. Därför är information om konsekvenserna viktig att förmedla. För det blir konsekvenser i form av smärta som kan leda till aggressivitet och personen kanske inte längre vill äta eftersom hen har ont i munnen. Det finns så mycket som händer om man inte sköter om sin munhälsa.

Fotar för återkoppling

För tandvårdspersonal gäller det att ha kunskap om diagnosen och att vara införstådd i vad som händer om patienten inte behandlas.

- Jag fotar ofta nulägesbilden när jag träffar en patient. Och när de kommer tillbaka på uppföljning efter en månad tar vi ett nytt foto så att patienten och vårdaren ska få återkoppling. Förhoppningsvis blir munhälsan bättre och kan bibehållas även när personen försämras. Det handlar om livskvalitet.

Fakta om Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en ärftlig neurologisk och neuropsykiatrisk sjukdom som orsakas av en mutation i en gen. Sjukdomen ger motoriska, psykiatriska och kognitiva besvär. Hur snabbt förloppet är och exakt hur sjukdomen yttrar sig, varierar mellan individer. I Sverige är det ungefär 1000 personer som har diagnosen. Det är lika vanligt hos kvinnor som hos män. Sjukdomen är ärftlig. Om föräldern bär på genen, så löper varje barn 50 procent risk att ärva den. Ärver man genen kommer man så småningom att utveckla sjukdomen. Ärver man inte genen kan man inte heller föra den vidare – sjukdomen kan inte hoppa över generationer.
Källa: Fakta om Huntingtons sjukdom – Riksförbundet Huntingtons sjukdom

 

En person borstar löständer. Foto.
Munhälsa handlar om livskvalitet, enligt Annette Carlsson. Foto: Privat.