Generell bild på tabletter

Tabletter som visar stor behandlingseffekt

, Källa: Neurologi i Sverige

Enligt en studie publicerad i tidskriften Multiple Sclerosis Journal har kladribin-tabletter, som marknadsförs under namnet Mavenclad, stor behandlingseffekt vid högaktiv multipel skleros.

Den tvååriga ms-studien CLARITY visar att kladribin-tabletter minskade risken för försämrat sjukdomstillstånd, med 47 procent jämfört med placebo. Patienter med högaktiv multipel skleros, ms, hade ännu bättre behandlingseffekt. För dem minskade risken för försämrad sjukdom med 82 procent jämfört med placebo.

- Studien ger viktiga insikter om kladribin-tabletternas behandlingseffekt för patienter som trots första linjens behandling har pågående sjukdomsaktivitet, samt för behandling av patienter med hög sjukdomsaktivitet vid sjukdomsdebut, vilket vanligen innebär en förvärrad sjukdom över tid, säger Gavin Giovannoni, professor i neurologi vid Blizard Institutet i London och en av huvudprövarna för Clarity och Clarity Extension.

Beträffande säkerheten gjordes inga nya biverkningsfynd i undergruppsanalyserna jämfört med tidigare rapporter för hela patientpopulationen i CLARITY.

Kladribin används vid behandling av högaktiv skovvis multipel skleros och ingår i högkostnadsskyddet med generell subvention från och med den 23 mars 2018. Det är en tablettbehandling som ges som två kurer under det första och det andra behandlingsåret. Därefter krävs ingen ytterligare behandling år tre och fyra.

Läs hela artikeln på Neurologi i Sverige.

Läs mer på TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket).