Svensk MG-specialist kom med flera forskningsnyheter

Inom diagnosen Myastenia Gravis, MG händer det en del inom forskning och behandling. Ett 20-tal NHR-medlemmar med MG möttes i Bollnäs och fick de senaste rönen från den ledande MG-specialisten i Sverige, Anna Rostedt Punga.

De senaste åren har det blivit lättare att diagnostisera MG-patienter, genom en metod som utvecklats i Uppsala. Via en speciell liten sensorförsedd nål kan muskelaktiviteten mätas mycket noggrant i enstaka muskelfibrer. Med stor precision kan denna metod i kombination med andra tester avgöra om en patient har diagnosen Myastenia Gravis, MG eller inte.

Ny läkemedelsanvändning

Läkemedel har utvecklats för MG och till exempel har läkemedlet Bricanyl använts med framgång i behandlingen mot vissa symtom. Det finns också nya rön om läkemedel som används för mycket. Det blir en överdosering som förvärrar symtomen. Det gäller Mestinon. MG-specialisten Anna Rostedt Punga tycker att man i samråd med sin neurolog mycket väl kan prova att minska intaget av Mestinon, för att se om kroppen svarar bättre.

Hög D-vitaminhalt och träning viktig

Det pågår också intressanta försök med att höja D-vitamin-halten rejält i kroppen, för att motverka symtom och göra läkemedlen mer verksamma. Dessa försök visar spännande positiva resultat, enligt Anna Rostedt Punga.
Fysisk träning är också bra för att hålla musklerna i kroppen aktiva och starka men däremot ska man inte överträna sig.

Rena blodet och stamcellsforskning

Försök att rena blodet från komponenter som orsakar och förvärrar sjukdomen Myastenia Gravis är under utveckling, enligt Anna Rosted Punga. Dessutom pågår forskning kring stamceller och stamcellstransplantation för att kanske kunna bota MG. Defekta celler skulle teoretiskt på sikt kunna bytas ut mot nya friska stamceller och läka muskelfibrer, som är försvagade på grund av sjukdomen. Men här har forskningen mycket jobb framför sig fortfarande.

Håkan Sjunnesson