Bild på en byggnad och en inglasad gång. Foto.
Sahlgrenska akademin. Foto: Johan Wingborg

Svårare epilepsi kopplas till social utsatthet

Neurostödd forskning Personer med låg utbildning och sämre inkomst har svårare epilepsi. De har också sämre tillgång till specialiserad vård, visar en avhandling från Göteborgs universitet.

En avhandling vid Sahlgrenska akademin har undersökt stigma vid epilepsi. Det kan innebära att människor stämplas, diskrimineras och förlorar social status i både arbetsliv och relationer till följd av sin diagnos. Det kan i sin tur leda till sämre psykisk hälsa och i värsta fall hindra människor från att söka vård.

Svårare epilepsi vid lägre inkomst

Avhandlingen har också studerat socioekonomiska faktorer utifrån data från nationella register, självrapporteringsenkäter och individuella intervjuer.

– Vi fann att personer med lägre utbildnings- och inkomstnivå statistiskt sett har svårare epilepsi, och samtidigt i lägre grad har tillgång till neurolog. Det tyder på en socioekonomisk ojämlikhet i svensk epilepsisjukvård, säger Klara Andersson till sajten forskning.se.

Klara Andersson är ST-läkare i neurologi och forskare vid Sahlgrenska akademin.