Närbild på ett öga. Foto.
Förvirring och syn- och hörselnedsättning kan vara symtom på Susacs syndrom. Foto: Pixabay.

Susacs syndrom ovanlig diagnos som kan misstas för MS

Susacs syndrom är en mycket sällsynt neurologisk sjukdom. Syndromet är sannolikt underdiagnostiserat på grund av det kan visa sig på många olika sätt.

Fördröjd eller felaktig diagnos är mycket vanligt vid Susacs syndrom och kan leda till att effektiv behandling sätts in för sent. Multipel skleros (MS) är den vanligaste feldiagnosen, och MS-bromsmediciner kan kanske till och med leda till försämring av sjukdomen.