Brev som halvvägs syns i ett brevinkast i en vit dörr.
Foto: Ung med MS

Studie om MS-patienters livs- och yrkesval

Statistiska centralbyrån kommer inom kort skicka hem information till många av Sveriges MS-patienter att svara på en enkät i anslutning till forskning om MS-patienters livs- och yrkesval.

Emilie Friberg forskar på Karolinska Institutet i Stockholm om hur en MS-diagnos, med dagens bromsmediciner, påverkar MS-patienters livs- och yrkesval.

Statistiska centralbyrån kommer inom kort skicka hem information till många av Sveriges MS-patienter att svara på en enkät i anslutning till denna forskning. Så håll extra koll de kommande dagarna i din fysiska brevlåda. Föreningen Neuro Ung Med MS har varit delaktiga i utformningen av enkäten.

Emilie Friberg beskriver i korthet forskningsprojektet såhär:

“Projektet handlar om att vi, trots att MS är den vanligaste neurologiska sjukdomen bland personer i arbetsför ålder, vet väldigt lite om hur den faktiskt påverkar arbetslivet och livssituationen i stort.

Syftet är därför att få kunskap om val av utbildning och yrke, olika strategier rörande yrkesarbete till exempel om man har berättat om diagnosen för sin arbetsgivare, samt om hur livssituationen ser ut.”

Läs mer på Ung med MS