Studie om läkemedel mot ms med flera fördelar

, Helene Landersten

Läkemedlet rituximab som marknadsförs under namnet Mabthera visar sig effektivt jämfört med traditionella läkemedel vid ms enligt en svensk registerstudie.

– Det viktigaste budskapet är att det finns många fördelar med att börja med rituximab jämfört med att starta med de klassiska injektionspreparaten, säger Jonatan Salzer, läkare vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap vid Umeå universitet och en av forskarna bakom studien.

Syftet med studien var att ta reda på hur länge patienter som får rituximab fortsatte med sin behandling jämfört med de som får etablerade behandlingar. Resultaten visade att de som behandlats med rituximab som förstahandspreparat stod kvar på behandlingen i betydligt högre grad än de som fått annan behandling. Även när det gäller sjukdomsbild tyder resultaten på att rituximab ha en bättre effekt än andra preparat.

– Anledningen till att patienter slutar med sin behandling varierar men i många fall, särskilt bland dem som behandlades med interferoner eller glatirameracetat, var det för att sjukdomen förvärrades, att patienterna fick fler skov, säger Jonatan Salzer.

Infusionsläkemedlet rituximab är en monoklonal antikropp som eliminerar vissa B-celler. Det är ursprungligen ett cancerläkemedel som används mot lymfom och ledgångsreumatism, men har blivit allt vanligare vid behandling av skovvist förlöpande ms.

Nyligen blev en annan monoklonal antikropp, ocrelizumab som marknadsförs under namnet Ocrevus, godkänd av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, 19 februari 2018 blev den godkänd att användas i Sverige. Antikroppen är snarlik rituximab. Bakom både Ocrevus och Mabthera står läkemedelsföretaget Roche.