Kvinna som håller upp en skylt med texten
Läkares till synes ringa intresse för aktiv rehabilitering går tvärt emot Socialstyrelsens rekommendation enligt debattören. Foto: Peder Björling.

"Strokerehab bör få en uppryckning"

Rehabilitering efter stroke eller traumatiska hjärnskador är onekligen svårt men det stora antalet individer som drabbas borde mana till större ansträngningar.

Elehu Feleke, pensionerad läkare, kardiologi - skriver debattartikel i Läkartidningen efter att en närstående drabbats av ischemisk stroke:

"Först och främst anser jag att rehabilitering bör betraktas som en väsentlig del i behandlingen och därmed väcka större intresse hos läkare.

Vidare nämns i litteraturen neuroplasticitet som en viktig faktor i neurorehabilitering. Läkares aktiva engagemang i rehabprocessen borde därmed vara en självklarhet för att definiera vilka faktorer som kan främja behandlingen och vilken dos som krävs för att åstadkomma optimala resultat."