Stress är vanlig trigger för anfall vid epilepsi

, Källa: sciencedaily.com

Patienter med epilepsi står inför många utmaningar, men kanske de svåraste är oförutsägbarheten av anfall. En av de vanligast rapporterade orsakerna till anfall är stress. Ny forskning undersöker hur stressrelaterade anfall kan reduceras med hjälp av lågriskbehandlingar.

I en nyhetsartikel i den europeiska tidskriften Seizure, har forskare vid University of Cincinnati Epilepsy Center vid UC Gardner Neuroscience Institute, undersökt detta.

Relationen mellan stress och anfall har varit väl dokumenterad under de senaste 50 åren. Det har noterats att stress inte bara kan öka anfall och i sällsynta fall ge en form av reflexepilepsi, det kan också öka risken för utveckling av epilepsi, särskilt när stressen är svår, långvarig eller fås tidigt i livet.

- De tidigaste studierna är från 1980-talet och var i första hand dagböcker skrivna av patienter som beskrivit att de får fler anfall på stressiga dagar. Senare studier har tittat på förhållandet från många vinklar, säger Michael Privitera, MD, chef för UC Epilepsy Center och professor i Institutionen för neurologi och rehabiliteringsmedicin vid UC College of Medicine.

Privitera och Heather McKee, MD, en biträdande professor i Institutionen för neurologi och rehabiliteringsmedicin, har gått igenom 21 studier från 1980-talet till idag. De har studerat sambanden mellan anfallsfrekvens och stora händelser i livet.

- De allra flesta studier visar ökningar i anfallsfrekvens efter stora händelser. Studierna har också följt befolkningar som kollektivt har upplevt stressiga händelser, som effekter av krig, trauma, naturkatastrof eller död av en älskad , säger Privitera. Alla visar ökad anfallsrisk under en sådan tid av stress.

Sammanfattningsvis säger han att rekommendationer om stressreduceringsmetoder till patienter med epilepsi "kan förbättra den totala livskvaliteten och minska anfallsfrekvensen med liten eller ingen risk. Fler studier behövs dock för att bevisa detta ytterligar