Stor studie ska slå fast om fysisk träning verkligen lindrar skovvis ms

, Håkan Sjunnesson

-Våra studier pekar på att fysisk träning faktiskt hjälper till att hålla ms i schack och med Neuroförbundets fondpengar kan vi göra en stor randomiserad studie för att bevisa det, säger forskaren Marie Kierkegaard.

Att fysisk aktivitet är en viktig del i rehabiliteringen vid ms, multipel skleros har länge varit troligt. Det verkar leda till bättre hälsa, funktion, välbefinnande och arbetsförmåga. I en pilotstudie har man sett att högintensiv styrketräning hos personer med skovvis förlöpande ms, ledde till bättre funktion och livskvalité. Det finns också klara tecken på att måttlig intensiv träning också verkar antiinflammatoriskt och kan lindra fatigue, den typiska ms-tröttheten.

Stipendium på 300 000 SEK

-Nu ska det bevisas om intensivare träning verkligen lindrar symtom vid ms. Stipendiet på 300.000 kronor från Neuroförbundets fond är en bra grundplåt för att vi ska kunna genomföra den stora randomiserade studien, säger forskaren och fysioterapeuten Marie Kierkegaard.

Pilotstudien var klart positiv

På World MS day 2015, kunde fysioterapeuten Marie Kierkegaard och neurologen Fredrik Piehl vid Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset, rapportera resultatet av pilotstudien "Högintensiv styrketräning vid multipel skleros" till de personer som deltagit.
Syftet med studien var att utvärdera effekter av träningen på inflammatoriska markörer, funktion och hälsorelaterad livskvalitet.
-Resultatet var glädjande! I korthet kan man sammanfatta det som att träningen tolererades väl och att den hade positiva effekter på inflammatoriska markörer, styrka, gång, trötthet, generell hälsa, sinnesstämning och hälsorelaterad livskvalitet. Tack vare bidrag från bland annat Neuroförbundets fond har studien kunnat genomföras, säger Marie Kierkegaard.

Första utdelningen av tre 2015

Det här var den första utdelningen av totalt tre stipendieutdelningar 2015 från Neuroförbundets fond. Totalt ska 1 miljon kronor delas ut i år.