Järnvägsspår mot fjället. Foto.
Tanken med den tillfälliga stomin är att patienten ska bli av med den ett par månader efter, men ibland är vägen dit lång. Foto: Pixabay.

Stomi problematisk för boende i glesbygd

Många patienter får gå onödigt länge med stomi, alltså en påse på magen för avföring, efter en tarmoperation. Särskilt stora besvär av sin stomi upplever personer som har långt till sjukhuset. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Ytterst är det en fråga om sjukvårdens prioriteringar att återställa tarmpassagen så att man inte ska behöva ha stomi längre än nödvändigt. Därför är det viktigt att lyfta vilka besvär långvarig stomi kan innebära för patienten, säger Simon Näverlo, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Simon Näverlo intervjuat personer i södra Lapplands sjukvårdsområde, det vill säga Västerbottens läns inland, om deras upplevelser av stomin. Arbetet är delvis utfört vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman. Han har även gjort registerstudier av stomi i norra Sverige under perioden 2007 – 2014 samt följt vissa patienter som fått åtgärder för att förebygga komplikationer av stomin.