En spade i jorden. Foto.
Patienten i fallbeskrivningen fick sina första symtom på stelkramp 14 dagar efter sårskadan. När hon sökte till akuten andra gången misstänkte man stroke. Foto: Pixabay.

Stelkramp misstogs som stroke

Stelkramp är en ovanlig diagnos i Sverige och andra höginkomstländer. Eftersom tillståndet är så ovanligt i Sverige är diagnosen lätt att missa. I Läkartidningen beskrivs en fallstudie med en patient med stelkramp som först misstolkades som stroke.

Fallet rör en kvinna i 75-årsåldern som kom till Sverige från ett land i östra Europa för 30 år sedan.

Sommaren 2020 sökte hon till ortopedakuten med en sårskada efter att ha klämt vänster pekfinger vid trädgårdsarbete.

Två veckor senare debuterade spänningshuvudvärk, dysfagi och dysartri. Hon sökte till medicinakuten dagen därpå för tillkomst av domningskänsla i tungan och ostadighet vid gång. Vid neurologisk undersökning bekräftades uttalad dysartri samt ostadig gång. Akutprov inklusive blodstatus, elektrolytstatus och CRP var normala. DT hjärna påvisade inget nytillkommet. Patienten lades in för misstänkt stroke med oklar tidpunkt för insjuknande.

Först efter ytterligare tre dygn började man misstänka stelkramp (tetanus).