Närbild på ett öga
De nervceller som styr våra ögonrörelser överlever hela sjukdomsförloppet vid als. Nu vill forskarna veta varför. Foto: pixabay.com

Stamceller ger kunskap om nervcellers motståndskraft vid als

Forskare vid Karolinska institutet har utvecklat en stamcellsbaserad modell för att studera nervcellers motståndskraft och sårbarhet vid nervsjukdomen als. Resultaten publiceras i tidskriften Stem Cell Reports och kan bidra till att identifiera nya genetiska mål för behandling som skyddar känsliga nervceller.

Amyotrofisk lateralskleros, als, är idag en sjukdom utan effektiv behandling eller bot. Sjukdomen kännetecknas av förlust av motoriska nervceller, så kallade motorneuron, som kontrollerar kroppens viljestyrda muskler. 

Vissa grupper av motorneuron är dock mycket motståndskraftiga och överlever hela sjukdomsförloppet. Det gäller till exempel nervcellerna som styr våra ögonrörelser, så kallade okulomotoriska motorneuron. Varför just dessa motorneuron kan stå emot sjukdomen vet man idag inte fullt ut.

Den okulomotoriska cellgruppen finns i hjärnstammen och är liten och svår att studera i människa och djur. För att närmare undersöka skillnader i känslighet mellan olika motorneuron vore det därför bra att i stället kunna utgå från odlade stamceller.

En sådan stamcellsbaserad modell av nervcellers motståndskraft vid als har nu utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet.

Stöd forskningen om ALS

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva