Ställa diagnos vid akut nydebuterad svaghet

Läkartidningen: Många tillstånd kan orsaka svaghet, och i vissa fall kan akut behandling vara avgörande för patientens pro­g­nos.

Denna översiktsartikel i Läkartidningen visar på hur vuxna patienter som kommer till akuten på grund av nydebuterad svaghet kan undersökas systematiskt. Syftet är att snabbt kunna bedöma sannolikheten för ett tillstånd där akut behandling kan vara avgörande för patienten.

Exempel på diagnoser som berörs i artikeln:

  • stroke
  • polyneuropati
  • myelopati
  • myopati
  • NMT