Två babyfötter som sticker ut ur en mjuk filt. Foto.
Foto: Pixabay.

Socialstyrelsen vill screena alla nyfödda för SMA

Socialstyrelsen vill att alla nyfödda barn ska screenas för spinal muskelatrofi, SMA – en grupp ärftliga sjukdomar där tidig behandling är A och O. Planen är att komma i gång i slutet av sommaren.

På senare år har det dykt upp behandling för spinal muskelatrofi (SMA), som är mycket effektiv om den sätts in i ett tidigt skede – helst innan barnet får symtom. Därför föreslår Socialstyrelsen nu, enligt Läkartidningen, att alla nyfödda ska screenas för sjukdomen.

Socialstyrelsen uppskattar att sju barn per år kommer att kunna upptäckas genom nyföddhetsscreening.