En datorskärm med ett datorprogram på. Foto.
Om läkaren känner patienten tar det cirka 3 - 4 minuter att mata in olika fakta. Systemet föreslår läkaren vad han/hon ska göra: stanna vid aktuell behandling, ställa om tablettbehandlingen alternativt remittera patienten till ett Parkinsoncentrum eller om patienten redan befinner sig på ett sådant gå vidare och utreda patienten för avancerad terapi. Foto: Pixabay.

Snabbare och bättre behandling mot Parkinsons sjukdom med nytt verktyg

Många av Sveriges 20 000 parkinsonpatienter får inte den behandling de behöver och många av de svårast sjuka får felaktig terapi. Med nya verktyget Manage PD och studien PD Pal hoppas Per Odin, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, kunna förbättra omhändertagandet av parkinsonpatienter.

Vid djupelektrodstimulering opereras en elektrod in i hjärnan. Elektroden drivs av en pacemaker som stimulerar hjärnan elektroniskt och dämpar stelhet och skakningar. Med avancerad terapi blir det flesta patienter betydligt bättre och får högre livskvalitet. Men det är inte alla som behöver som får tillgång till den:

– I dag får ca 1 100 patienter i Sverige avancerade terapier som är en siffra vi uppskattar borde ligga på 2 - 3 000. Om man får behandling eller inte beror väldigt mycket på var man bor och vilket sjukhus man hör till. Det är fyra gånger större chans att man får avancerad terapi om man bor i närheten av det flitigaste sjukhuset jämfört med om man bor vid det minst flitiga, säger Per Odin till sajten lu.se.

Automatiserad algoritm ger förslag

För att se till att de som behöver ska få tillgång till avancerad terapi har Per Odin och hans kollegor tagit fram verktyget Manage Parkinson Disease, Manage PD, som nu börjat användas inom vården. Verktyget beskrivs enklast som en automatiserad algoritm. Om läkaren känner patienten tar det cirka 3 - 4 minuter att mata in olika fakta. Systemet föreslår läkaren vad han/hon ska göra: stanna vid aktuell behandling, ställa om tablettbehandlingen alternativt remittera patienten till ett parkinsoncentrum eller om patienten redan befinner sig på ett sådant gå vidare och utreda patienten för avancerad terapi.

Kostnaden blir noll

I ett samarbete med Institutet för hälsoekonomi i Lund publicerade Per Odins forskargrupp i en artikel nyligen hälsoekonomiska data som visar att kostnaden för avancerade terapier i Sverige totalt sett är noll. Med avancerad terapi kan patienterna ofta stanna kvar längre i arbete och bo kvar hemma längre. Besparingarna när det gäller omhändertagandet av patienterna är så stora att de betalar hela terapikostnaden.