Smärtlindring vid kryptogen neuropati

Kronisk Idiopatisk Axonal Polyneuropati (CIAP) eller Kryptogen Polyneuropati är en vanlig form av neuropati och står för ca 10 % av utredningsfallen på en neurologmottagning. Diagnosen ställs när man inte hittar någon orsak till neuropatin.

Det är en vanlig diagnos hos patienter med neuropatisk smärta. Forskningen inom behandling av neuropatisk smärta vid CIAP är mycket begränsad och man behandlar vanligen med klassiska neuropatiska smärtlindrande läkemedel som amitriptylin (Saroten) och gabapentin (Neurontin). Behandlingen begränsas dock av begränsad smärtlindrande effekt och biverkningar, varför många väljer att avstå från behandling. Palmitoyletanolamid (PEA) är ett nytt smärtlindrande läkemedel, som testats hos mer än 4,000 patients i olika kliniska studier hos patienter som lider av olika neuropatisk smärttillstånd. Den är tillgänglig i delar av Europa och i USA som ett kosttillskott under varunamnet PeaPure, och är tillgängligt i Italien och Spanien som läkemedel under namnen Normast och Pelvilen. I den här studien presenteras fallrapporter om sju patienter med CIAP med neuropatisk smärta, som inte svarat på tidigare behandlingar. Hos samtliga patienter reducerade PEA smärta signifikant utan biverkningar. PEA kan ges som tillägg till andra smärtlindrande läkemedel, enligt författarna utan negativa interaktioner, eller kan ges ensamt.

Serier av fall som denna anses ha lågt vetenskapligt värde och kan inte ligga till grund för rekommendationer. Resultaten är dock intressanta och förhoppningsvis kommer man gå vidare med fortsatta studier som kan ligga till grund för godkännande i Sverige. [1] , Läs mer på dovepress.com.

1. Hesselink, J.M., Chronic idiopathic axonal neuropathy and pain, treated with the endogenous lipid mediator palmitoylethanolamide: a case collection. Int Med Case Rep J, 2013. 6: p. 49-53.