Sjukdomen ME i fokus – nu startas ny specialistmottagning

Vården av patienter med sjukdomen myalgisk encefalomyelit, ME behöver ses över, anser Region Västernorrland. Nu är regionen med och finansierar en specialistmottagning vid regionsjukhuset i Umeå.

Vården för ME-sjuka har blivit uppmärksammat i samband med rättegången om kvinnan som fick en dödlig injektion av sin man. Det har riktats kritik mot hur patienter med ME bemöts. I samband med rättegången har anhöriga sagt att kvinnan inte kunde få någon vård i Västernorrland.

Regionen självkritisk – saknas samsyn vid ME

I Västernorrland är Karin Dunberg Smeds tillförordnad länsverksamhetschef för geriatrik, neurologi och rehabilitering, och hon är självkritisk.

En specialistmottagning är under uppbyggnad i Västerbotten och Region Västernorrland är med och finansierar specialistmottagningen inom ramen för den norra sjukvårdsregionen.

– Det här är en patientgrupp som drabbas av ett otroligt stort lidande. Det är glädjande att vi kan starta upp det här i norra regionen så att vi kan få ett större underlag och få samlade erfarenheter för de här patientgrupperna. Vi saknar forskning och samsyn hur vi ska hantera den här patientgruppen. Vi behöver också bli bättre på att bemöta patentgruppen och samordna våra insatser, det är tyvärr en patientgrupp som inte alltid blivit lyssnade på och trodda. Vi behöver tillsammans hitta vägar att hantera de personer som drabbas, säger hon till SVT.

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!