En skärmdump från inspelningen. Foto.
Föreläsare: Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi.

Seminarietips: Hjärnans jonkanaler - måltavlor vid behandling av epilepsi

Se inspelad föreläsning från Linköpings universitet.

Spänningsaktiverade jonkanaler i hjärnans nerver ger upphov till elektriska signaler som gör att vi kan röra oss, känna och tänka. Förhöjd elektrisk retbarhet kan leda till epilepsi. Omkring 20 000 personer i Sverige har epilepsi som inte kan behandlas med läkemedel på ett tillfredsställande sätt.

Professor Fredrik Elinders forskning syftar till att utveckla nya läkemedel som reglerar jonkanalernas funktion, så att hjärnans förhöjda elektriska aktivitet bromsas. Välkommen att ta del av spännande forskning!