Kritor och ett vitt papper där någon ritat ett rött hjärta. Foto.
Vi kunde se att de som deltog i screeningen fick 24 procent lägre risk för stroke jämfört med kontrollgruppen, säger forskaren Emma Svennberg, till sajten Life-time.se. Foto: Pixabay.

Screening minskar risk för stroke

En stor svensk studie visar att nationell screening för förmaksflimmer vid 75–76 års ålder tydligt skulle minska risken för allvarlig blödning, stroke och död. Men hälften av de som erbjöds screening i studien deltog inte. Forskarna vill nu undersöka hur en bred satsning skulle kunna nå ännu fler.

De som har den rytmrubbning i hjärtat som kallas förmaksflimmer löper fem gånger högre risk för stroke, och konsekvenserna blir ofta mer allvarliga om de drabbas av stroke jämfört med personer utan rytmrubbning. Blodförtunnande läkemedel minskar risken – men ett stort problem är att många inte vet om att de har förmaksflimmer.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet undersökt vilka effekter allmän screening av 75–76-åringar skulle få, i en stor studie publicerad i The Lancet. Forskarna följde omkring 28 000 slumpvis utvalda personer under fem års tid. Av dem lottades hälften till att erbjudas screening, medan resterande fungerade som kontrollgrupp. Drygt 7 000 tackade ja till screeningen. De undersöktes med så kallat tum-EKG där båda tummarna placeras på en apparat som mäter hjärtats elektriska aktivitet. Om de inte uppvisade flimmer fick de mätaren med sig hem i två veckor för dagliga tester. De som konstaterades ha förmaksflimmer erbjöds blodförtunnande behandling.