Liten hand som håller i ett stort finger. Foto.
Foto: Pixabay.

Screening av spädbarn effektivt vid SMA

Att inkludera sjukdomen SMA i PKU-provet för nyfödda barn skulle kunna förbättra förutsättningarna för de som drabbas, enligt en studie publicerad i The Lancet.

I den aktuella studien syns en dramatisk skillnad i muskelfunktion bland de barn som ingått i screeninggruppen och de som inte screenats.

Socialstyrelsen utreder för tillfället om SMA ska ingå i PKU-provet eller ej. Besked väntas i januari.