Samband hemoglobin och hjärnatrofi vid ms

Ett läckage av ett protein som kallas hemoglobin från skadade röda blodkroppar kan vara associerad med hjärnatrofi vid multipel skleros. Det visar en ny forskningsrapport publicerad på Wellcome Open Research och omskriven i medicalnewstoday.com

Detta är slutsatsen som ett lag forskare från Imperial College London, vars tidiga fynd tyder på att lägre nivåer av hemoglobin kan bromsa utvecklingen av sjukdomen. Hemoglobin transporterar järn och syre i kroppen i röda blodkroppar.

Forskningen, som omfattade 140 patienter med en avancerad form av sjukdomen, som kallas sekundär progressiv multipel skleros, har just passerat peer review på nya publiceringsplattform, Wellcome Open Research.

Hemoglobin är vanligtvis innesluten i de röda blodkropparna. Tidigare forskning tyder dock på att röda blodkroppar hos ms-patienter är av okänd anledning mer ömtåliga än normalt och bryts lätt isär.

När röda blodceller bryts ner frigör de hemoglobin in i blodströmmen. Normalt skulle proteinet sedan hindras från att komma in i hjärnan genom en "kontrollstation" mellan blodet och hjärnan. Men hos ms-patienter verkar denna checkpoint - kallad blod-hjärnbarriären - försvagas, vilket gör att hemoglobin kan segla igenom barriären.

Läs mer här