Lovisa Lovmar framför en upplyst gångbro i grönt, lila och blått. Foto.
Lovisa Lovmar, verksamhetschef för Klinisk genetik och genomik. Foto: Johanna St Michaels

Sahlgrenska Universitetssjukhuset nyinvigde Centrum för sällsynta diagnoser

Ungefär en halv miljon i Sverige lever med neurologisk diagnos och många av de neurologiska diagnoserna är var för sig sällsynta. Ny genetisk diagnostik leder till bättre vård för patienterna, och att fler sällsynta diagnoser upptäcks. Nu kraftsamlar Västra götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att patientgruppen ska få rätt vård genom hela livet. Den 28 februari på ”Rare disease day” passade man därför på att nyinviga för Centrum för sällsynta diagnoser Väst.

Utredningarna av hälsotillstånden startar i tidig ålder och därför har Centrum för sällsynta diagnoser tidigare varit en del av verksamheten på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Nu är verksamheten i stället placerad inom verksamheten Klinisk genetik och genomik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Organisationsförändringen ska underlätta patienternas övergång från barn- till vuxensjukvården.

– Det är viktigt att vi får en robust organisation kring Centrum för sällsynta diagnoser. För många av de här patienterna handlar det om att hantera många olika läkarkontakter. Det fungerar så länge det finns föräldrar om stöttar sitt barn men blir svårare när barnet passerar 18 års ålder och måste klara sig själv, konstaterar Lars Rydhede, biträdande sjukhusdirektör och ordförande i det nya ledningsrådet i ett pressmeddelande.