Ryggmärgsskada och neurologiska bortfall

En av de mest förödande tillstånd som leder till långsiktig försämring är en ryggmärgsskada (NKI) med betydande neurologiska underskott. Under de senaste tre decennierna har ofullständiga ryggmärgsskador ökat dramatiskt, vilket motsvarar 50% av alla skador i 1991 till 66% år 2016, enligt National SCI Database.

Studier har också visat att en terapeutisk inriktning på att återvinna funktion kan vara mer effektivt för dessa patienter än undervisning i kompensationsrörelsemönster för extremiteter och bål - inklusive terapeutiska tekniker som stimulerar neuroplasticity, som vanligen används i rehabilitering för hemiplegia efter CVA.