Två kvinnor som samtalar. Foto.
I den aktuella studien ingick 47 vuxna patienter som fått en myastenidiagnos under det senaste året. Personerna på bilden har inget samband med texten. Foto: Peder Björling.

Reumatikerläkemedel har visat sig effektivt mot MG

Tidig behandling med ett reumatikerläkemedel (som även används vid MS) kan minska risken för försämring vid myastenia gravis (MG). Det visar en randomiserad kontrollerad klinisk studie som letts av forskare vid Karolinska Institutet och publicerats i tidskriften JAMA Neurology.

– Patienter med nydebuterad myasteni som utöver traditionell behandling även fick rituximab förbättrades i större grad än de som fick placebo. De behövde också färre tilläggsbehandlingar liksom lägre doser kortison än placebogruppen. Det är glädjande resultat som ger hopp om en effektivare strategi för att tidigare uppnå sjukdomskontroll vid nydebuterad myasteni, säger Fredrik Piehl, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, som lett studien.