Karolinska Institutet
Foto: Karolinska Institutet, Ulf Sirborn

Resultat av forskningsprogrammet Combat-ms

Combat-ms är ett omfattande forskningsprogram med syfte att undersöka effekt, säkerhet och patientnöjdhet/livskvalitet med olika läkemedelsbehandlingar för sjukdomen skovformad multipel skleros (ms).

Combat-ms står för en förkortning av COMparison Between All immunoTherapies for Multiple Scleros, det vill säga jämförelse mellan alla immunpåverkande behandlingar för ms.

Combat-ms är uppdelat i flera projekt som baseras på data från en pågående (2017-2021) observationell läkemedelsstudie (en studie där valet av behandling bestäms enligt klinisk rutin) vid Sveriges samtliga universitetskliniker och registerlänkningar där alla personer med ms i Sverige ingår eller personer med ms i Pasadena, Kalifornien, USA. 

Drygt 3300 patienter över hela landet deltar idag i läkemedelstudiedelen av Combat-ms. Studien innebär att man samlar in mer detaljerad information om ms-sjukdomens svårighetsgrad och hur patienter upplever sitt hälsotillstånd (livskvalitet och tillfredsställelse med sin behandling). Dessa data börjar analyseras under 2019.

Även om slutdatumet för projektet ännu ligger några år framåt i tiden, är det flera frågeställningar som redan nu kan besvaras. Sammanfattningsvis har man analyserat risker för dödlighet, cancer och infektioner. När det gäller risk för infektioner medför högeffektiva ms-behandlingar en måttlig riskökning i jämförelse med äldre ms-behandlingar. Risker för dödsfall eller cancer kan man däremot inte se någon ökning för. Risker i samband med graviditet behöver studeras mer.

I länken nedan finns detaljerad information om resultat för färdiga och pågående projekt.

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 32 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!