Karolinska Institutet
Foto: Karolinska Institutet, Ulf Sirborn

Resultat av forskningsprogrammet Combat-ms

Combat-ms är ett omfattande forskningsprogram med syfte att undersöka effekt, säkerhet och patientnöjdhet/livskvalitet med olika läkemedelsbehandlingar för sjukdomen skovformad multipel skleros (ms).

Combat-ms står för en förkortning av COMparison Between All immunoTherapies for Multiple Scleros, det vill säga jämförelse mellan alla immunpåverkande behandlingar för ms.

Combat-ms är uppdelat i flera projekt som baseras på data från en pågående (2017-2021) observationell läkemedelsstudie (en studie där valet av behandling bestäms enligt klinisk rutin) vid Sveriges samtliga universitetskliniker och registerlänkningar där alla personer med ms i Sverige ingår eller personer med ms i Pasadena, Kalifornien, USA. 

Drygt 3300 patienter över hela landet deltar idag i läkemedelstudiedelen av Combat-ms. Studien innebär att man samlar in mer detaljerad information om ms-sjukdomens svårighetsgrad och hur patienter upplever sitt hälsotillstånd (livskvalitet och tillfredsställelse med sin behandling). Dessa data börjar analyseras under 2019.

Även om slutdatumet för projektet ännu ligger några år framåt i tiden, är det flera frågeställningar som redan nu kan besvaras. Sammanfattningsvis har man analyserat risker för dödlighet, cancer och infektioner. När det gäller risk för infektioner medför högeffektiva ms-behandlingar en måttlig riskökning i jämförelse med äldre ms-behandlingar. Risker för dödsfall eller cancer kan man däremot inte se någon ökning för. Risker i samband med graviditet behöver studeras mer.

I länken nedan finns detaljerad information om resultat för färdiga och pågående projekt.

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 30 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet