Remissyttrande: Socialstyrelsens förslag till nationella riktlinjer för Vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom

Alla med neurologisk diagnos har behov av rehabilitering. Rehabiliteringen ska vara både livslång och livsinriktad. Upprättande av en individuell rehabiliteringsplan och teamarbete är förutsättningar för bra rehabilitering.

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Stockholm den 1 april 2016

Remissyttrande: Socialstyrelsens förslag till nationella riktlinjer för Vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. Stöd för styrning och ledning.
Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har drygt 13 000 medlemmar och vi företräder bl.a. medlemmar med multipel skleros, MS och Parkinsons sjukdom. I vårt yttrande kommer vi att främst fokusera på förslagen som gäller för vård vid MS.

Hämta hela Neuroförbundets remissyttrande

Socialstyrelsens förslag till nationella riktlinjer för Vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom.

Sammanfattning av Neuroförbundets synpunkter:

 • Neuroförbundet tillstyrker att personer med MS bör genomgå årliga kontrollundersökningar av läkare med betydande erfarenhet av MS
  Neuroförbundet menar att begreppet "läkare med betydande erfarenhet av MS" måste förtydligas
 • Neuroförbundet tillstyrker att personer med MS ska erbjudas återkommande magnetkameraundersökningar minst en gång om året
 • Neuroförbundet tillstyrker multidisciplinärt teamomhändertagande
 • Neuroförbundet menar att kravet på teamets sammansättning måste förtydligas
 • Neuroförbundet menar att det multidisciplinära teamet är extra viktigt för patienter med progressiv MS
 • Neuroförbundet tillstyrker en förstärkning av sjuksköterskans roll
  Neuroförbundet menar att en rekommendation måste ges gällande behandling av MS med anti-CD20 antikroppar
 • Neuroförbundet tillstyrker riktlinjernas rekommendationer gällande behandling av svår spasticitet och svår blåsdysfunktion vid MS
 • Neuroförbundet menar att MS-relaterad smärta bör prioriteras i riktlinjerna
 • Neuroförbundet menar att behandling av depression vid MS bör prioriteras i riktlinjerna
 • Neuroförbundet menar att alla som får diagnosen MS ska erbjudas tidig rehabilitering i form av en patientskola/nysjukekurs och ges prioritet 2
 • Neuroförbundet menar att patientens medbestämmande och inflytande över sin egen uppföljning och behandling måste förstärkas i riktlinjerna
 • Neuroförbundet menar att sammanhängande teamrehabilitering måste ges högre prioritet
 • Neuroförbundet menar att kontinuerlig rehabilitering måste inkluderas i riktlinjerna
 • Neuroförbundet menar att rehabilitering bör prioriteras som en extra viktig insats för personer med progressiv MS