Bild från Läkemedelsförsäkringen

Rekommendation av läkemedel vid ms tas bort ur Kloka listan

Stockholms läns läkemedelskommitté har beslutat att ta bort rekommendationen ur Kloka listan för vilka läkemedel som patienter med multipel skleros (MS) bör behandlas med.

Bakgrunden till beslutet är en förändring i Läkemedelsförsäkringen som innebär att läkemedelsbehandling som ges utanför godkänd rekommendation så kallad "off-label" inte omfattas av försäkringen.

Rituximab (Mabthera) är ett läkemedel som under många års tid har använts vid en rad olika sjukdomstillstånd. Det finns god dokumentation från kliniska studier avseende effekt, patientnöjdhet och biverkningsprofil vid ms. Rituximab har därför sedan 2017 rekommenderats off-label i Kloka Listan för behandling vid ms. Endast sju patienter har under de senaste tio åren fått reaktioner på läkemedlet som medfört ersättning från Läkemedelsförsäkringen.

Läkemedelskommittén i Stockholms län har nu valt att ta bort hela avsnittet om ms i Kloka Listan eftersom det blivit nya förutsättningar när Läkemedelsförsäkringen ändrat sitt åtagande.

Neurologen Anders Svenningsson är en av de läkare som introducerade rituximab vid ms i Sverige. Han tycker att den senaste utvecklingen är olycklig.

– Det dras undan ett skyddsnät för patienterna och gör det svårare att jobba för deras bästa. Här måste nu landstingen eller andra instanser gå in och skapa en säkerhet. Vi kan inte bli beroende av läkemedelsbolagens försäkringsteckningar, säger Anders Svenningsson till Dagens medicin.

Han hoppas nu att Läkemedelsverket gör som både Läkemedelsförsäkringen och läkemedelskommittén i Stockholms län önskar, nämligen utför en risk-nytta-analys av rituximab vid ms.

– Alla patienter med ms ska naturligtvis få tillgång till den behandling som bäst tillgodoser deras behov. Vi förutsätter att ansvariga myndigheter och instanser agerar så att enskilda patienter inte hamnar i kläm, säger Lise Lidbäck är förbundsordförande i Neuro.

Läs mer på Neurologi i Sverige.

Läkemedelsförsäkringen