Infusionsdropp i armveck av läkemedel.
Produktinformationen för såväl vårdpersonal som för patienter kommer att uppdateras med information om biverkningarna.

Rapport om allvarliga biverkningar av läkemedel

Efter nya allvarliga biverkningsrapporter har den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) påbörjat en granskning av ett av läkemedlen mot (multipel skleros) ms.

Läkemedlet, som EU-godkändes 2013, är en monoklonal antikropp som ges via infusioner till vuxna med skovvis återkommande ms.

Nu har PRAC fått en rad rapporter om allvarliga biverkningar, inklusive dödsfall, som kopplats till läkemedlet Lemtrada (Alemtuzumab). De rapporterade biverkningarna är olika problem med immunsystemet samt med hjärta och kärl. 

I väntan på beslut om ytterligare åtgärder krävs rekommenderar PRAC att behandling med detta läkemedel bara ska påbörjas hos ms-patienter som har högaktiv skovvis förlöpande sjukdom trots att minst två andra sjukdomsmodifierande behandlingar har prövats. 

PRAC framhåller att patienter som redan använder läkemedlet kan fortsätta med det i samråd med sin doktor.

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 32 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!