En musfälla med en bit ost i. Foto.
Protonfällan som beskrivs i artikeln består av ädelmetallen palladium som är särskilt reaktiv med väte och fångar därför upp de positivt laddade väteprotonerna. Foto: Pixabay.

Protonfälla ger jonpumpen mer precis läkemedelsdosering

Uppskattningsvis lider cirka sex procent av världens befolkning av neurologiska sjukdomar som exempelvis epilepsi, parkinson och kronisk smärta. Med dagens behandlingsmetoder – främst tabletter och injektioner – hamnar läkemedlet även där det inte behövs och kan medföra biverkningar som i vissa fall även skadar patienten.

Forskare vid Linköpings universitet har nu utvecklat en "protonfälla" som gör organiska elektroniska jonpumpar mer precisa i doseringen av läkemedel och bidrar till en minskning av möjliga biverkningar.

Jonpumparna kan på sikt hjälpa patienter med symptom av neurologiska sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. Resultaten presenteras nu i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.