DNA-molekyl. Illustration.
Många av människans gener och proteiner liknar dem som finns i jästceller. Illustration: Pixabay.

Protein i jäst ger ledtråd om Parkinson?

När våra celler bygger proteiner kan mycket gå fel. En avhandling vid Umeå universitet har upptäckt att en viss liten molekyl hos jäst påverkar hur DNA-koden läses av när nya proteiner ska tillverkas. Felaktigheter i processen har förknippats med Parkinson och andra neurologiska sjukdomar.

Produktion av olika ämnen inuti levande organismer är komplex, och de faktorer som krävs för att processen ska fungera är livsviktiga.

Den genetiska informationen, som finns lagrad i vårt DNA, avkodas till RNA under den så kallade transkriptionprocessen. Därefter avkodas budbärar-RNA (mRNA) till proteiner under den så kallade translationsprocessen. Under translationsprocessen fungerar transfer-RNA (tRNA) som en adaptormolekyl genom att transportera byggstenarna – aminosyror – till cellens proteinfabriker, ribosomerna.

Många av människans gener och proteiner liknar dem som finns i jästceller. Forskarna använder därför ofta jäst som modell för att lära sig mer om de genetiska grunderna hos människa.

YPK9 och PARK9

I sitt avhandlingsarbete har molekylärbiologen Fu Xu vid Umeå universitet  upptäckt att ett protein som kallas YPK9 påverkar translationsprocessen hos jäst. I en screening efter faktorer som påverkar hur tRNA vet när det är dags att sluta hämta byggstenar, fann han att avsaknad av just YPK9 orsakar ett fel i avkodningen. 

– Den mänskliga motsvarigheten till YPK9-proteinet heter PARK9 och är förknippat med Parkinsons sjukdom. Alltså kan mina observationer i jäst ge en ledtråd till mekanismen för PARK9-associerad Parkinsons sjukdom, säger Fu Xu till sajten Neurologi i Sverige.

I sitt avhandlingsarbete har han identifierat flera nya faktorer som påverkar tRNA-biogenes och som är viktiga för translation.