Trött kvinna. Foto.
Det handlar om ett projekt som utvärderar om det går att digitalisera rehabilitering för patienter med myalgisk encefalomyelit, ME, tidigare ofta kallat kroniskt trötthetssyndrom. Genrebild - personen på bilden har inget samband med artikeln. Foto: Peder Björling.

Projekt om ME/CFS stoppas – kan bryta mot etikprövningslagen

Överklagandenämnden för etikprövning utreder om ett rehabiliteringsprojekt för patienter med diagnosen ME/CFS i själva verket är klinisk forskning.

Det skulle i så fall röra sig om ett brott mot etikprövningslagen eftersom projektet saknar etiskt tillstånd. Nu pausar Region Västerbotten projektet, enligt en artikel i Läkartidningen.