Prisad för sin parkinsonforskning

Per Svenningsson vid Karolinska institutet får Arvid Carlsson-fondens stora pris för framstående forskning i Arvid Carlssons anda.

Per Svenningsson belönas för sina innovativa integrerade djurexperimentella och kliniska studier avseende Parkinsons sjukdom och depression. Priset utgörs av ett diplom och ett forskningsanslag om 700 000 kronor.

Utdelningsceremonin kommer att äga rum i Göteborg och samordnas med utdelningen av 2021 års anslag så snart pandemin så tillåter.