Ett litet barn som vilar på en axel. Foto.
Under Elins tid som doktorand har möjlighet till behandling öppnats i och med att nya läkemedel kommit. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Pris till avhandling om barnfamiljer med spinal muskelatrofi

Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskare Elin Hjorth tilldelas Riksföreningen för Barnsjuksköterskors jubileumspris för sin doktorsavhandling. Priset delas varje år ut till en sjuksköterska som är verksam inom eller med intresse av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Elin, som i grunden är barnsjuksköterska, disputerade 2020. I sin avhandling undersöker hon hur familjer med barn med den obotliga muskelsjukdomen spinal muskelatrofi upplever vården och vardagslivet, samt hur vardagen kan underlättas för dessa familjer. Under Elins tid som doktorand har dock möjlighet för behandling öppnats i och med att nya läkemedel kommit. Det är en omvälvande möjlighet för dessa familjer, vilket är något Elin studerat i sin avhandling. Jubileumspriset syftar till att stimulera omvårdnadsforskning med inriktning pediatrik av hög vetenskaplig kvalitet som är till gagn för barn och deras familjer. Elin får priset för ett avhandlingsarbete av hög vetenskaplig kvalitet och stor klinisk relevans.