Pilotstudie: Effekter av antioxidanter vid FSHD

En första pilotstudie har visat att selen- och zink tillskott förbättrar skelettmuskelfunktioner hos patienter med FSHD, facioskapulohumeral muskesldystrofi. Forskarna föreslår därför att en antioxidant strategi, anpassad till FSHD, specifika "oxidativa stress", kan vara en relevant terapeutisk metod.

Studien har publicerats i "Free Radical Biology and Medicine". Den har genomförts vid Montpellier Universitetssjukhuset i Frankrike under ledning av Prof D. Laoudj-Chenivesse c.s och uppmärksammats av medicinska specialister.

Resultat av denna första kliniska studie bekräftar betydelsen av syreradikaler vid FSHD av tidigare genetik och molekylärbiologiska studier. Författarna konstaterar att "Resultaten av denna randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska pilotprövning visar att C-vitamin, E-vitamin (som alfa-tokoferol), selen- och zink tillskott kan förbättra skelettmuskelfunktion hos patienter med FSHD. De föreslår därför att en antioxidant strategi anpassad till FSHD specifika "oxidativ stress" kan vara en relevant terapeutisk metod för dessa patienter. "

Från europeiska FSHD-organisationen påpekas att detta är en förstudie med ett litet antal patienter som testats. Ytterligare studier behövs för att bekräfta dessa fynd i större grupper av patienter. Förslagen till behandling kan bidra till att bromsa sjukdomsutvecklingen, den är inte ett botemedel.

Många av de testade tillskotten är tillgängliga utan recept, så FSHD-organisationen varnar för risken att misstolka resultaten till att börja använda dessa utan läkarkonsultation och i en högre dos än rekommenderat. Några råd:

- Att ta antioxidant tillskott utan medicinsk övervakning kan få oväntade negativa effekter så ta inte dem utan läkares inrådan.
- Doserna i denna studie motsvarar en 17-veckors tillskott beräknas för en panel av noggrant utvalda patienter. De bör inte tas som enskilda rekommendationer.
- Inte alla människor som lider av FSHD har reagerat på behandlingen på samma sätt: sjukdomens svårighetsgrad, kost, andra sjukdomar etc. hade också en effekt.
- Forskarna räknar behandlingen att bromsa eller stoppa utvecklingen av sjukdomen, men inte bota den.

Källa: http://www.fshd-europe.org/