En operationssal. Foto.
Endast 12,5 procent opererades inom rekommenderad (inom 180 dagar) tid under 2020. Foto: Pixabay.

Patienter med idiopatisk normaltryckshydrocefalus riskerar att dö i förtid i väntan på behandling

Covid-19-pandemin har lett till begränsad operationskapacitet och ökande väntetider för elektiva operationer. Många svårt sjuka patienter riskerar försämring under tiden de står i kö – däribland de med idiopatisk normaltryckshydrocefalus (iNPH), skriver fyra läkare i en debattartikel i Läkartidningen.

Idiopatisk normaltryckshydrocefalus är en underdiagnostiserad sjukdom och en viktig orsak till gångproblem, demens och inkontinens. En shuntoperation förbättrar symtomen hos 80 procent av patienterna. Operationen ökar deras livskvalitet och är kostnadseffektiv ur ett samhällsperspektiv.

Långa väntetider har tidigare drabbat patientgruppen. Vi ser nu att många individer riskerar att prioriteras lågt, då de är äldre och ofta inte kan eller orkar föra sin egen talan.

Patienter som fått vänta mer än 6 månader på operation uppvisar fler kvarstående funktionsnedsättningar än patienter som opererats inom 3 månader enligt en studie. De patienter som behövt vänta länge på operation fick också kortare livslängd: endast 60 procent levde längre än 4 år efter operation jämfört med över 90 procent av dem med kort väntetid.

Resultaten från studien har lett till ett mer aktivt arbete med att undvika långa väntetider till operation för dessa patienter. Nu visar statistik från Nationellt kvalitetsregister för hydrocefalus att antalet veckor från beslut till operation ökat från (i median) 14 till 18 mellan första kvartalet 2020 och andra kvartalet 2021.

Till detta ska läggas att det ofta tar lång tid innan misstanke om iNPH fastställs samt att väntetiden på universitetsklinikerna för utredning och ställningstagande till operation var 17–23 veckor åren 2015–2020.