En man som håller sig för magen och en hög med plättar. Foto.
Hos de patienter som led av sömnstörningar, men inte Parkinsons sjukdom, fanns det skador på tarmarnas nervceller samt i hjärnstammen, och där anser forskarna att det felveckade protein har uppstått i tarmarna, men ännu inte hunnit breda ut sig i hjärnan. Foto: Pixabay.

Parkinsons sjukdom är två olika sjukdomar

Forskare från Århus universitet i Danmark har enligt tidskriften Illustrerad Vetenskap bevisat att det finns två varianter av Parkinsons sjukdom med två olika förlopp. Det ena börjar i hjärnan, det andra i tarmarna.

Parkinsons sjukdom beror på att ett protein (alfa-synuklein) veckar sig fel. Ett felveckat protein gör att fler proteiner veckar sig fel och att de sprider sig i kroppen och hjärnan.

När proteinerna ansamlas i hjärncenteret "substantia nigra" kan det inte längre producera tillräckligt med signalämnet dopamin, vilket resulterar i de skakningar som är karaktäristiska för Parkinsons sjukdom.

Läs mer i artikeln om hur forskarna kommit fram till slutsatsen att det handlar om olika sjukdomar.