Ett neuron tatuerat på ryggen på en kvinna. Foto.
Balanssvårigheter är vanligt vid MS, då myelinet runt nervtrådarna skadas. Foto: Peder Björling. Tatuering: Huldra Studio.

Om balansförmåga hos personer med MS

Den 27 januari 2023 försvarade Andreas Wallin, doktorand vid avdelningen för fysioterapi, Karolinska institutet sin avhandling om balansförmåga hos personer med MS.

Han intervjuas på ki.se.

Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen handlar om balansförmåga hos personer med multipel skleros (MS). De ingående studierna utvärderar tillförlitlighet hos balanstestet mini-BESTest.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Mini-BESTest är tillförlitligt och lämpligt för bedömning av balans hos personer med MS. Nedsatt motorisk och kognitiv simultan prestationsförmåga förekom hos både personer med måttlig och med mild MS.