En illustration av en hjärna med vågor i.

Nytt sätt att behandla fatigue

En klinisk studie visar att deep transcranial magnetic stimulation (dTMS) kan vara ett nytt sätt att behandla fatigue.

dTMS är en typ av stimulering som aktiverar djupa hjärnstrukturer genom användning av elektromagnetiska fält som antingen stimulerar eller hämmar neuroner. Tillvägagångssättet används alltmer för att diagnostisera och behandla en rad neurologiska och psykiatriska störningar.

Behandlingen genomförs utan kirurgiskt ingrepp. Istället placeras en H-spole ovanför patientens huvud, vilken genererar ett magnetfält för att påverka nervaktivitet och neurala kretsar i hjärnan.

Studien har genomförts av NeuroCure Clinical Research Center (NCRC) i Tyskland och resultaten är publicerade i Neurology: Neuroimmunology and Neuroinflammation, i en artikel med namnet "Safety and preliminary efficacy of deep transcranial magnetic stimulation in MS-related fatigue."