Olika tabletter i flera färger
Foto: Pixabay.com

Nytt läkemedel mot skovvis MS

Ny läkemedelsbehandling för vuxna patienter med skovvis multipel skleros (RRMS) som ingår i högkostnadsskyddet från och med den 23 april 2022.

Forskningen gör hela tiden nya framsteg och det kommer nya läkemedel vartefter. De finns i form av dropp, sprutor eller tabletter.

Den verksamma substansen diroximelfumarat finns i det nya läkemedlet som marknadsförs under namnet Vumerity. Det är en tablett som tas via munnen två gånger dagligen.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bedömer att det är ett behandlingsalternativ för patienter med låg till måttlig sjukdomsaktivitet. De anser även att det har en rimlig kostnad i förhållande till nyttan som läkemedlet ger.