Olika tabletter. Foto.
CHMP:s rekommendationer går nu till EU-kommissionen som fattar de slutgiltiga besluten. Normalt följer kommissionen CHMP:s rekommendationer. Foto: Pixabay.

Nya läkemedel mot epilepsi och MS får godkänt i EU

En ny behandling mot svårbehandlad epilepsi var ett av 13 nya läkemedel som den europeiska läkemedelsmyndighetens expertkommitté CHMP rekommenderade för godkännande i EU vid sitt senaste möte.

En del epilepsipatienter svarar dåligt på behandling med de läkemedel som finns idag. CHMP rekommenderar nu behandling med Ontozry (cenobamat) för dessa patienter.

Rekommendationen gäller som tilläggsbehandling för vuxna. Patienterna ska ha okontrollerad epilepsi och "fokala" anfall (som startar i en begränsad del av hjärnan) trots att de har behandlats med minst två antiepileptika.

Cenobamat är sedan tidigare godkänt i USA.

Expertkommittén rekommenderar också bland annat ett nytt läkemedel för behandling av multipel skleros (MS). Detta är läkemedlet Kesimpta (ofatumumab). Rekommendationer gäller för vuxna med aktiva återfall av sjukdomen.