Glasögon på bord för att symbolisera analys

Nya långtidsdata för ocrelizumab

, Källa: Neurologi i Sverige

Efter fyra års kontinuerlig behandling med ocrelizumab som marknadsförs under namnet Ocrevus kunde en fortsatt minskning av underliggande sjukdomsaktivitet påvisas.

Nya data visar på effekten av ocrelizumab vid skovvis ms på flera parametrar för underliggande sjukdomsaktivitet och fördröjning av funktionsnedsättning, inklusive hjärnavbildning med magnetkamera (MRI), kognitiv funktion och ryggmärgsvätskemarkörer av inflammation och neurodegenerering. Nya säkerhetsdata på 3 788 patienter bekräftar tidigare kunskap om ocrelizumab nytta-riskprofil för både skovvis och primärprogressiv ms.

Dessa nya data visar vilken effekt målstyrd B-cells behandling har på fördröjning av funktionsnedsättning vid ms, vilket i sin tur visar på betydelsen av tidig behandling. I studierna upplevde patienter som fått ocrelizumab kontinuerligt under fyra år mindre sjukdomsprogression än de som började sin behandling två år senare.

- Det är glädjande att konstatera att fyra års data för ocrelizumab fortsatt visar en robust effekt och en konsekvent säkerhetsprofil, säger Stephen Hauser, MD, huvudprövare och ordförande för Scientific Steering Committee i OPERA-studierna, chef för Weill Institute for Neurosciences och ordförande vid Neurologiska institutionen vid University of California, San Francisco.

Läs hela artikeln på Neurologi i Sverige.