Ny teknisk utrustning underlättar vid kirurgi

För drygt ett år sedan invigdes en så kallad hybrid­sal i nybyggda Bild- och interventionscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hybridsalen erbjuder, förutom en fullt utrustad modern operationssal, en intraoperativ magnetkamera, vilken gör det möjligt att uppdatera bildinformationen under pågående operation.

Nu summerar ansvariga läkare sina erfarenheter i en artikel i Läkartidningen. 

Ur artikeln: 
Vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi är epilepsi­kir­urgi en säker och effektiv metod. Vid operationen avlägsnas eller isoleras det anfallsgenerande området. Ett lyckat resultat bygger på att dessa områden hittas och tas bort i sin helhet.