Ny studie om kroniskt trötthetssyndrom

, Källa: Medscape.com

Det pågår forskningsstudier av immunmodifierande behandling för patienter med kroniskt trötthetssyndrom ME/CFS. Det finns indikationer på att ME/CFS är en typ av autoimmun sjukdom.

ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome) är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av långvarig, svårt funktionsnedsättande utmattning i kombination med en rad andra symtom. ME/CFS innebär störningar i det centrala nervsystemet, liksom i immunförsvar och hormonella system. Andra typiska symtom är influensamående, feber, halsont, muskel- och ledsmärtor, huvudvärk, känslighet för ljud, ljus och beröring, yrsel, och minnes- och koncentrationsbesvär.

En majoritet av de som drabbas av sjukdomen har insjuknat i samband med en infektion. Sjukdomen är i dagsläget kronisk, och det pågår biomedicinsk forskning men orsaken är fortfarande inte löst. Det finns indikationer på att ME/CFS är en typ av autoimmun sjukdom.

Norska läkare vid en cancerklinik i Bergen har via en studie fått positiva reaktioner hos patienter som behandlats med det immunhämmande medlet rituximab. I en mindre studie har det visat sig att rituximab, som förstör B-celler, kan förbättra symtom för vissa patienter. Därför genomför de nu en större fas 3-studie vid fem sjukhus i Norge. Resultaten beräknas att redovisas under 2018.

Läs hela artikeln i länken nedan från Medscape, kostnadsfri registrering kan behövas via "Join now". Där finns även fler artiklar som lanserades i samband med den stora konferensen som International Association for ME/CFS anordnar vartannat år.

Titta gärna på "TED Talk om ME" med Jennifer Brea som berättar sin egen historia och talar om situationen för ME-drabbade samt hur outforskade sjukdomar har hanterats inom medicinen historiskt.

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för tillgång till god neurologisk vård i hela Sverige.

Ge en gåva