En hjärna. Illustration.
– Det här är ett väldigt stort framsteg. Det är en helt ny strategi, säger Ernest Arenas, professor i molekylär neurobiologi på Karolinska institutet, som läst studien.

Ny strategi för Parkinsonbehandling

I en artikel som nu publiceras i tidskriften Nature beskrivs en upptäckt som kan leda till bättre behandlingsmetoder mot Parkinsons sjukdom.

Det forskarna nu har upptäckt är att stödceller i hjärnan, så kallade astrocyter, enkelt kan omvandlas till nya neuroner genom att ta bort ett visst protein ur dem.

– Det är som om astrocyterna önskade att de var neuroner, men hela tiden hölls tillbaka av det här proteinet, säger Ernest Arenas.