Ny publikation förklarar den senaste förståelsen av MS hos barn

, Källa: msif.org/news/

MS brukar betraktas som en vuxendiagnos, men barn och tonåringar kan också utveckla den. I själva verket har barn så unga som två år fått diagnosen barndoms MS (även kallad barn/pediatrisk MS).

Diagnostisera MS hos barn är mer utmanande än hos vuxna på grund av frekvensen av andra barnsjukdomar med liknande symptom och egenskaper. Emellertid har förståelsen av MS och andra demyeliniserande störningar i barndomen gjort avsevärda framsteg under de senaste tio åren.

Den internationella Pediatric MS Study Group(ett globalt nätverk av vuxna och barn neurologer, forskare och annan sjukvårdspersonal) har skrivit en serie artiklar, med fokus på framsteg, obesvarade frågor och nya utmaningar i att förstå, diagnos och behandling. Dessa artiklar har publicerats i ett Neurology tidskriftstillägg, som du kan få tillgång till gratis.

Man har tagit fram en kort publikation som sammanfattar de viktigaste punkterna från var och en av dessa artiklar, med länkar till de fullständiga artiklar. Denna publikation riktar sig till personer med vissa förkunskaper om MS hos barn, men är skriven på ett klart och begripligt språk.