Naken hud på en arm. Foto.
"Vi har tagit hudbiopsier från patienter som lever med Huntingtons sjukdom och omprogrammerat hudbiopsierna till nervceller." Foto: Pixabay.

Ny forskningsmodell ska ge svar om Huntingtons sjukdom

Ett samarbete mellan lundaforskarna Johan Jakobsson och Malin Parmar har lett till en ny metod för att studera åldersrelaterade hjärnsjukdomar. Forskarna har tagit avstamp i den neurodegenerativa sjukdomen Huntingtons.

Med hjälp av neuroforskaren Malin Parmars teknik för att omprogrammera hudceller till nervceller har Johan Jakobsson och hans forskargrupp kunnat studera Huntingtons sjukdom på ett nydanande sätt som han tror kan få stor betydelse för framgångsrika studier av flera åldersrelaterade hjärnsjukdomar.