Närbild på Peter Andersen som förklarar.
Peter Andersen, professor och överläkare i neurologi vid Norrlands universitetssjukhus. Foto: Håkan Sjunnesson.

Ny forskning om läkemedel mot ALS

Ett genombrott för ALS-forskning kan vara på gång. En studie vid bland annat Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet har visat positiva resultat på ALS-patienter som fått testa ny genterapi.

Forskare vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet har under 2014–2019 deltagit i en internationell studie som sponsrats av ett amerikanskt läkemedelsbolag. Studien har undersökt om läkemedlet Tofersen, som är en ny form av genterapi som hämmar nyproduktionen av SOD1-proteinet, kan användas mot ALS.

En större fas-3 studie på ALS patienter med SOD1 genmutation har inletts för att undersöka om resultaten kan bekräftas ytterligare.